La nova edició d’«Els plàtans de Barcelona», de Víctor Mora, es presenta a Vic.

X