La Lluvia Muerta apareixerà a la venda el dia 23 de gener de 2008

X